Skip to main content

SONGS4THECITY is committed to safeguarding individual and corporate privacy on our website; we operate under a strict set of privacy principles:

Information We Collect and Receive
SONGS4THECITY collects and retains information about you and your device when you visit or give us information through the SONGS4THECITY website.

Non-Personally Identifiable Information
When your computer or mobile device contacts our web servers, we collect usage information about how our visitors use and navigate the SONGS4THECITY website. An anonymous profile is established based on your visit and information such as the frequency and length of your visit, browser type, referrer data identifying the web page visited prior and subsequent to visiting the web site, and your IP address. No personally identifiable information is collected without your voluntarily providing it to us.

Personally Identifiable Information
We collect personal information from you, such as your name, mailing address, phone number, and email address only if you voluntarily provide it to us. Once you voluntarily provide SONGS4THECITY with personal information through our website, any previous anonymous profile associated with your IP address is updated with your personal information, including email address, and your email becomes the primary identifier for your profile.

How We Use Your Information
The information we collect is used to improve your SONGS4THECITY experience. Visitors are provided services tailored especially for them, or to inform them about new features or services. Occasionally, SONGS4THECITY conducts user surveys to better target the music we play.
While SONGS4THECITY uses third party vendors to communicate with you, your information, including your email address, will not be sold, shared or disclosed with any third party outside of the SONGS4THECITY family unless otherwise noted in a specific consent or other entry, or as necessary to provide communications from SONGS4THECITY through third party vendors. SONGS4THECITY employs strict security measures to safeguard online transactions, and personal information is stored in a secured database and always sent via an encrypted channel.

Other Information You May Want
The SONGS4THECITY Privacy Policy was updated effective 4/20/17. Cookies are text files that are placed in your device’s browser and are used to help recognize your browser across different web pages, websites, and browsing sessions. Cookies are stored on your device. We may use cookies together with other information to enhance and personalize your experience on our Services (or elsewhere online), including:
• to authenticate your identity when you use our services
• to remember your preferences and registration information
• to measure and research the effectiveness of our services, advertisements, and communications
• to customize the content and advertisements provided to you through our services.
Web beacons are small pieces of code placed on web pages, videos, and in emails that can communicate information about your browser to our reporting tools. Beacons can be used, among other things, to count views of a web page or read an email.

Advertising
In some cases, Internet cookies and tracking pixels may be used to give you useful information through third party vendors and advertisements, including Google and Facebook. At times, you may see a SONGS4THECITY ad on third party websites based on your web visit history to our website through these cookies.

Preferences
Users may request all personally identifiable information be deleted by contacting us.

Other Information You May Want
The SONGS4THECITY Privacy Policy was updated effective 4/20/2017.
Contact us:
If you have questions about our privacy policy, please contact SONGS4THECITY.
Contact SONGS4THECITY at 0733-810638
In Swedish

SONGS4THECITY har åtagit sig att skydda individens och företagets integritet på vår hemsida. Vi arbetar under en strikt uppsättning av sekretessprinciper:

Information vi samlar in och tar emot
SONGS4THECITY samlar in och behåller information om dig och din enhet när du besöker eller ger oss information via webbplatsen

Icke-personligt identifierbar information
När din dator eller mobilenhet kontaktar våra webbservrar samlar vi användningsinformation om hur våra besökare använder och navigerar på webbplatsen SONGS4THECITY. En anonym profil upprättas baserat på ditt besök och information, såsom frekvensen och längden på ditt besök, webbläsartyp, referensdata som identifierar den webbsida som besökts före och efter besöket på webbplatsen och din IP-adress. Ingen personligt identifierbar information samlas in utan att du frivilligt ger den till oss.

Personligt identifierbar information
Vi samlar in personliga uppgifter från dig, till exempel ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress om du frivilligt lämnar det till oss. När du frivilligt tillhandahåller SONGS4THECITY med personlig information via vår webbplats uppdateras någon tidigare anonym profil som är kopplad till din IP-adress med din personliga information, inklusive e-postadress, och din e-post blir den primära identifieraren för din profil.

Hur vi använder din information
Informationen vi samlar används för att förbättra din SONGS4THECITY-upplevelse. Besökare tillhandahålls tjänster skräddarsydda speciellt för dem, eller att informera dem om nya funktioner eller tjänster. Ibland gör SONGS4THECITY användarundersökningar för att bättre rikta musiken vi spelar.

Medan SONGS4THECITY använder tredjepartsleverantörer att kommunicera med dig, kommer din information, inklusive din e-postadress, inte att säljas, delas eller lämnas ut med någon tredje part utanför SONGS4THECITY-familjen om inget annat anges i ett särskilt samtycke eller någon annan post eller, om så är nödvändigt att det behövs tillhandahålla kommunikation från SONGS4THECITY via tredje-partsleverantörer. SONGS4THECITY använder strikta säkerhetsåtgärder för att skydda online-transaktioner och personlig information lagras i en säker databas och skickas alltid via en krypterad kanal. Om och när detta sker så görs det inte av SONGS4THECITY utan av ackrediterad leverantör av betallösningar.

Annan information du kanske vill ha
SONGS4THECITY: s sekretesspolicy uppdaterades den 9/25/15. Kakor är textfiler som placeras i enhetens webbläsare och används för att känna igen webbläsaren på olika webbsidor, webbplatser och surfningssessioner. Cookies lagras på din enhet. Vi kan använda cookies tillsammans med annan information för att förbättra och anpassa din erfarenhet på våra tjänster (eller på andra ställen online), inklusive:

Att verifiera din identitet när du använder våra tjänster
Att komma ihåg dina preferenser och registreringsinformation
Att mäta och undersöka effektiviteten hos våra tjänster, annonser och kommunikation
Att anpassa innehållet och annonserna till dig genom våra tjänster.

Webbeacons är små kodstycken placerade på webbsidor, videor och i e-postmeddelanden som kan kommunicera information om din webbläsare till våra rapporteringsverktyg. Beacons kan bland annat användas för att räkna vyer på en webbsida eller läsa ett e-postmeddelande.

Reklam
I vissa fall kan Internetkakor och spårningspixlar användas för att ge dig användbar information genom leverantörer av tredje part och annonser, inklusive Google och Facebook. Ibland kan du se en SONGS4THECITY-annons på tredje parts webbplatser baserat på din webbadresshistorik till vår webbplats via dessa cookies. Du kan välja bort tredjeparts säljares användning av cookies genom att besöka sidan för borttagning av nätverksannonsering. Eller specifikt välja bort Googles användning av cookies genom att besöka sin Ads Preferences Manager.

Inställningar
Registrerade användare kan hantera sina konton på Mitt konto. Användare kan när som helst avbryta någon av våra elektriska kommunikationer. Användare kan välja bort användningen av deras data för internetbaserad annonsering. Användare kan begära att all personligt identifierbar information raderas genom att kontakta oss.

SONGS4THECITY: s sekretesspolicy uppdaterades den 4/20/2017.

Kontakta oss:

Om du har frågor om vår integritetspolicy, kontakta SONGS4THECITY.
Kontakta SONGS4THECITY på 0733-810638